Wtorek, 2017.10.17 Antonii, Ignacego, Wiktora

Europejski program "owoce w szkole"

dziecko_ekologiczne_foto
Uczniowie będą otrzymywać w szkołach bezpłatnie owoce i warzywa. Unijny program, zaproponowany przez Komisję Europejską, ma na celu zachęcanie młodych ludzi do wyrabiania sobie dobrych nawyków żywieniowych. Na zakup i dystrybucję świeżych owoców i warzyw w szkołach Komisja przeznaczy 90 milionów euro rocznie, a kraje członkowskie, które będą chciały skorzystać z programu, będą przekazywać odpowiednie kwoty z funduszy krajowych. Akcja rozpocznie się w roku szkolnym 2009/2010.

- Nauczenie dzieci dobrych nawyków żywieniowych w młodym wieku jest niezwykle ważne, ponieważ nawyki te utrzymają się w późniejszych latach ich życia. Zbyt wiele dzieci spożywa zbyt mało owoców i warzyw nie doceniając przy tym ich smaku. Wystarczy przejść się którąkolwiek główną ulicą w Europie, by ujrzeć rozmiary problemów, którym musimy stawić czoła w związku z nadwagą dzieci. Podejmijmy działania by temu zaradzić - powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Eksperci są zgodni co do tego, że zdrowe odżywianie może odegrać ważną rolę w zmniejszaniu odsetka osób otyłych oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia oraz cukrzyca typu 2 na późniejszym etapie życia. Spożywanie wystarczającej ilości owoców i warzyw jest kluczowe dla osiągnięcia tego celu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codziennie spożycie 400 gramów owoców i warzyw netto na osobę. Większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi.

Badania pokazują, że zdrowe nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie. Osoby, które jadły dużo owoców i warzyw będąc dziećmi, pozostają dobrymi konsumentami. Osoby jedzące niewiele owoców i warzyw wykazują tendencję do niezmieniania nawyków żywieniowych oraz przekazywania ich własnym dzieciom. Badania wykazały również, że rodziny o niższych dochodach wykazują tendencję do spożywania mniejszej ilości owoców i warzyw. Z tego względu darmowe dostawy tych zdrowych produktów w szkołach mogą mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie się nawyków żywieniowych, szczególnie na obszarach znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.

Analizy Komisji dotyczące polityki prowadzonej na poziomie krajowym oraz konsultacje z ekspertami wykazały, że korzyści wypływające z programu szkolnego mogą zostać zwiększone dzięki towarzyszącym dostawie owoców działaniom podnoszącym świadomość oraz środkom edukacyjnym pokazującym dzieciom wagę zdrowych nawyków żywieniowych. Będzie się również zachęcać do współpracy z poszczególnymi organami krajowymi, prowadzącymi udane programy "owoce w szkole". Programy takie istnieją już w niektórych krajach UE i przybierają wiele różnych postaci.

Komisja przeznacza kwotę 90 milionów euro rocznie na dostawę owoców i warzyw do szkół. Rządy będą mogły zdecydować czy chcą uczestniczyć w programie czy nie. Programy będą współfinansowane zgodnie z podziałem 50/50 lub 75/25 w tzw. "regionach konwergencji" o niższym poziomie PKB na mieszkańca. Środki te nie będą mogły zostać wykorzystane w celu zastąpienia istniejących źródeł finansowania krajowego, lecz w celu wspierania nowych rodzajów działalności, zarówno tych związanych z istniejącymi programami, jak i przyczyniających się do tworzenia całkowicie nowych inicjatyw. Państwa członkowskie będą mogły oczywiście dołożyć dodatkowe środki pieniężne, jeśli taka będzie ich wola.

Organy krajowe będą musiały nakreślić krajową strategię, dopasowaną oczywiście do krajowych preferencji, we współpracy z organami odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną i kształcenie oraz przy zaangażowaniu przedstawicieli branży i grup interesów.

Informacje i dokumentacja na temat programu "owoce w szkole" są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm
Projekt i realizacja: direktpoint